Muž, který se staral o domácnost

Byl jednou jeden muž, který byl velmi zlý a nevrlý a neustále si myslel, že toho žena doma nedělá dost. Když jednou večer v létě přišel domů, nadával a klel, až se z něj kouřilo.

,,Můj drahý, nebuď tak zlý,`` řekla žena, ,,ráno si vyměníme práci. Půjdu se sekáči sekat a ty se můžeš starat o domácnost.``

Ano, muž si myslel, že to bude dobré.

Brzy ráno vzala žena kosu na rameno a šla na louku sekat se sekáči. Muž se tedy začal starat o domácnost. Nejprve chtěl tlouct máslo. Když chvilku tloukl, dostal žízeň. Šel do sklepa natočit si pivo. Když naléval pivo ze soudku, uslyšel, že prase přišlo do světnice. Se zátkou v ruce vyběhl po schodech co nejrychleji nahoru a chtěl zahnat prase, aby nezvrhlo díži. Ale prase do díže strčilo a lízalo smetanu, která tekla po podlaze. Byl tak strašně rozzlobený, že úplně zapomněl na soudek s pivem. Dostal prase ke dveřím a tak prudce ho nakopl, že zůstalo na místě ležet. Teprve teď si uvědomil, že má v ruce zátku, ale když přiběhl do sklepa, všechno pivo už bylo ze soudku venku.

Přinesl si znovu plnou díži smetany a začal tlouct, protože potřeboval máslo k obědu. Když chvíli tloukl, uvědomil si, že je kráva stále ještě doma a nedostala ani vodu ani trávu, i když už byl dlouho den. Myslel si, že je to na pastvinu moc daleko, a tak ho napadlo, že by mohl krávu poslat pást na střechu. Dům měl drnovou střechu s chutnou trávou. Stavení stálo na strmé stráni, a tak si usmyslel, že když položí ke střeše fošnu, dostane krávu nahoru. Ale nechtěl pustit díži z ruky, protože malé dítě stále lezlo po podlaze a mohlo by ji převrhnout. Vzal díži na záda a vyšel ven. Než krávu odvedl na střechu, chtěl jí dát vodu. Vzal džber a chtěl nabrat ze studny vodu. Jakmile se nahnul přes okraj studny, vytekla mu smetana z díže za krk a do studny.

Už se rychle blížilo poledne, ale muž stále neměl máslo. Pomyslel si, že by mohl uvařit kaši. Pověsil kotlík s vodou nad ohniště. Vtom ho napadlo, že by kráva mohla spadnout ze střechy a zlomit si nohu nebo vaz. Vylezl na střechu a chtěl ji přivázat. Jeden konec provazu uvázal krávě kolem krku, prohodil provaz komínem a přivázal si druhý konec ke stehnu, protože voda v kotlíku se už vařila a musel kaši míchat. Když vařil, spadla kráva ze střechy a vytáhla ho za provaz komínem. Tam se zasekl. Kráva zůstala viset vedle stěny a houpala se mezi nebem a zemí. Nemohla ani nahoru ani dolů.

Žena čekala celou věčnost, až muž přijde a zavolá ji na oběd. Ale nic z toho nebylo. Nakonec se sama rozhodla jít domů. Když uviděla, že kráva tak ošklivě visí ze střechy, uřízla provaz kosou. Vtom spadl muž dolů komínem. Když žena přišla dovnitř, stál muž na hlavě v kotlíku s kaší.