Lišák pasák

Byla jednou jedna žena, která si šla najmout pasáka. Tu potkala medvěda.

,,Kampak jdeš?`` zeptal se medvěd.

,,Jdu si najmout pasáka,`` odpověděla žena.

,,Nechtěla bys mě?``

,,Ale ano, jen jestli umíš halekat.``

,,Brum, brum.``

,,Ne, tebe nechci,`` řekla žena a šla dál.

Když ušla kus cesty, potkala vlka.

,,Kampak jdeš?`` zeptal se vlk.

,,Jdu si najmout pasáka,`` odpověděla žena.

,,Nechtěla bys mě?``

,,Ale ano, jen jestli umíš halekat.``

,,Hau, hau.``

,,Ne, tebe nechci,`` řekla žena.

Když ušla další kus cesty, potkala lišáka.

,,Kampak jdeš?`` zeptal se lišák.

,,Jdu si najmout pasáka,`` odpověděla žena.

,,Nechtěla bys mě?``

,,Ale ano. Umíš halekat?``

,,Dildalholom!`` řekl lišák tak krásně a zpěvně.

,,Ano, tebe chci za pasáka,`` řekla žena a poslala lišáka pást dobytek.

Když lišák pásl první den, sežral všechny kozy. Druhý den skoncoval s ovcemi a třetí den snědl všechny krávy.

Když přišel večer domů, zeptala se ho žena, co udělal s jejím dobytkem.

,,Hlava v potoce, tělo v lese,`` odpověděl lišák.

Žena právě tloukla máslo. Myslela si, že se po dobytku přeci jen musí podívat. Když byla pryč, zvrhl lišák díži a vylízal všechnu smetanu. Když se žena vrátila a uviděla to, rozzlobila se. Vzala kousek zbylého másla, hodila ho na lišáka a zasáhla konec jeho ocasu. Od té doby mají lišky špičku ocasu bílou.